Uppsala Public Management Seminar 14 mars 2018

Stort tack till alla medverkande och besökare som bidrog till en fantastiskt intressant dag!

Highlights från UPMS 2018 i filmen nedan

Uppsala Public Management Seminar 14 mars 2018

De flesta presentationerna från UPMS-dagen kan du i listan nedan ladda ner som pdf.

Det offentliga under angrepp?
Sverker Gustavsson,

Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Se hela seminariet på webben >>

Digitalisering och tillitsbaserad styrning
Jan Lindvall,
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Healthcare Management istället för New Public Management – utveckling av styrning och ledning i interaktion mellan akademi och praktik.
Cecilia Lindholm, Företagsekonomiska institutionen
Mio Fredriksson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet

Människorättsbaserat arbetssätt
Per Sevastik, Sida

Att styra organisationer med konkurrens
Stefan Arora-Jonsson, Anders Forssell & Caroline Waks
,
Företagsekonomiska institutionen,
Uppsala universitet

Digitaliseringen av välfärdsstaten – möjligheter och utmaningar
Torbjörn Fängström, IOT – Internet of Things Sverige
Emilia Liljefrost, Svenska ESF-rådet
Se hela seminariet på webben >>

Samtal om tillitsbaserad styrning och ledning i kommuner, landsting och statliga myndigheter 
Anna Lexelius, Tillitsdelegationen

Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag, och även för välfärdsstaten?
Katarina Blomkvist
, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Kommunikation vid förändringsprocesser
Therese Monstad,

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Tack för den här gången och välkommen nästa år!

IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB
Avdelningen för uppdragsutbildning och
UU Innovation vid Uppsala universitet