Uppsala universitet fortsätter att utbilda inom mänskliga rättigheter

Logotype Mänskliga rättigheter

Vi har från våren 2018 utvecklat nya former av verksamhetsanpassad utbildningsinsats – vad är du intresserad av?

Juridiska och Teologiska institutionerna vid Uppsala universitet (UU) genomför i samverkan efter dialog med medarbetare på din myndighet en kostnadsfri verksamhetsanpassad kompetensutvecklingsinsats.

Vi erbjuder campusförlagda kurstillfällen i Uppsala, ett riktat mot chefer och övriga kurstillfällen för alla relevanta yrkesgrupper. Ett tillfälle där många myndigheter träffas för att gemensamt bearbeta de grundläggande frågorna och strategierna

Eller medverkan av universitetets forskare och lärare på din myndighet med en föreläsning, ett seminarium eller en workshop t.ex. där ni samlar antingen en hel avdelning, en specifik yrkesgrupp eller ett nätverk ni ingår i.

Vid intresse eller frågor – kontakta Johanna Ohlsson , projektledare vid Teologiska institutionen, Mänskliga rättigheter

Utbildningar

Människor på konferens/utbildning

Webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter


Verksamhetsanpassad utbildning på myndigheten

Medverkan av universitetets forskare och lärare på din myndighet med t.ex. en föreläsning, ett seminarium eller en workshop utifrån ett specifikt problemområde eller en utmaning där ni samlar antingen en hel avdelning, en specifik yrkesgrupp eller ett nätverk ni ingår i.

Vid planering av ovan utbildningsinsats önskar vi veta inom vilket område er myndighet har behov av utbildning i mänskliga rättigheter? Finns det en specifik målgrupp, eller avdelning ni önskar att utbildningen riktar sig? hur vill ni genomföra utbildningsinsatsen? föreläsning, seminarium eller workshop samt gärna omfattning?

Efter inskickad intresseanmälan kommer vi att kontakta er för att diskutera vidare om mer specifikt innehåll, målgrupp osv.


Verksamhetsanpassad grundläggande utbildning i Uppsala

Förutom utbildningsinsatser på din myndighet genomför vi utbildningstillfällen i Uppsala – ett tillfälle särskilt för chefer och två tillfällen för alla relevanta yrkeskategorier. Vid denna utbildning erbjuds en fokuserad genomgång av de mänskliga rättigheterna inom statsförvaltningen. Målet är att ge redskap för att på ett säkert och effektivt sätt hantera och föregripa problem som uppstår när de mänskliga rättigheterna ska säkras i konkreta förvaltningssammanhang. Rättsliga liksom andra slags aspekter berörs. Universitetets forskare hjälper sedan med planeringen av eventuella insatser inom myndigheten.

Tips på fler utbildningar inom mänskliga rättigheter för offentlig sektor

logotype för  lika rättigheter
Webbplatsen, Lika rättigheter >>

Försäkringskassan är ägare av denna webbplats, har fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap och erfarenheter av sitt arbete med mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden till andra myndigheter.