Polisen siktar med nya verktyg

Utbildningar som ger både djup och praktiska färdigheter

Pernilla Wilén

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet har i över femton år erbjudit fortbildningskurser för poliser. Vi utbildar bland annat i förundersökningsledning, utredningsmetodik, miljörätt, människohandel, indirekt ledarskap och krisstöd.
– Vi vill ge de poliser och andra som går utbildningarna nya verktyg att lösa situationer de stöter på i arbetet, säger Pernilla Wilén, projektledare och affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning. Den som går kursen ska direkt ha nytta av det i sitt arbete.

Uppsala universitet ger utbildningarna i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Polishögskolan, som också är beställare för utbildningarna. Utbildningarna är både allmän vidareutbildning och specialistutbildning för yrkesverksamma poliser.

Varvar praktik och teori

De flesta utbildningar avdelningen för uppdragsutbildning erbjuder ger högskolepoäng.

– Det är ett kvalitetsmått, säger Pernilla Wilén, som själv har en bakgrund som åklagare. Har man högskolepoäng inom exempelvis ledarskap eller krispsykologi så ger det ju kunskaperna en tyngd.
Hon är samtidigt noga med att påpeka att de jobbar hårt för att utbildningarna ska ligga nära den polisiära vardagen.

– Vi tar in lärare utifrån som har en praktisk spetskompetens och jobbar med frågorna i sitt arbete. Det kan vara Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, åklagare, rättsläkare, domare, poliser eller personal från Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Bland lärarna finns också många poliser som har en spetskompetens inom något område.
Utbildningarna ger även deltagarna en möjlighet att skapa nya nätverk med kollegor på andra orter.

Många nöjda kursdeltagare

Hans Lundstedt har gått fortbildningskursen i krisstöd. Han arbetar som utredare på Polismyndigheten i Jämtland. Han fick möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i praktiken redan under utbildningen.

– Det inträffade en större händelse bland personalen inom yttre tjänst. Jag fick möjligheten att leda avlastningssamtalen med personalen. Då fick jag verkligen bevis för att det jag lärt mig på utbildningen i allra högst grad fungerar. Det var helt fantastiskt!

Ayman Aboulaich från Polismyndigheten på Gotland har gått kursen i förundersökningsledning.
– Vi hade oerhört kompetenta föreläsare och lärare. Det var en gedigen och bra blandning av jurister, åklagare och poliser som jobbat med förundersökningsledning.
”Ingen ska tveka!”
De är överens om att de kommer att rekommendera den kurs de gått för sina kollegor.
– Det kommer jag definitivt att göra, säger Hans Lundstedt. Det menar jag verkligen.

Text: Kim Bergström, Foto polisbilder: Peter Lundvik

Ayman Aboulaich, polismyndigheten Gotland. har gått kursen Förundersökningsledning

– Vi arbetade med konkreta fall i grupper. Att arbeta på det sättet och få höra nya tankar och idéer från kollegor från andra polismyndigheter var ett mycket bra sätt att befästa kunskaperna på. Jag fick jättemycket inspiration till hur vi kan utveckla vår verksamhet av att lyssna på andra poliser som arbetar med liknande uppgifter.

Utbildningen motsvarade mina förväntningar och lite till. Jag skulle önska att alla fick möjlighet att gå kursen. Då skulle vi få en fantastisk utredningsverksamhet i Sverige.