Aktuella öppna utbildningar

Anmälan

Med ”öppen utbildning” menas utbildning som inte är skräddarsydd till en speciell uppdragsgivare. Man kan som enskild arbetstagare anmäla sig och delta i utbildningen om avgiften betalas av arbetsgivaren.Det är viktigt att veta att en fysisk person (privatperson) inte kan och inte själv får betala sin utbildning vid svenska universitet och högskolor.

Här finns snabblänkar till sidor där du kan anmäla dig eller anmäla ditt intresse till uppdragsutbildning.