Utbildning för HVB-anställda

Ung kvinna som samtalar med någon ej synlig på bild

KVALITET I BEHANDLING OCH DOKUMENTATION

Personalen är den största och viktigaste tillgången i HVB-vården för barn och unga!

  • Vill du och din personal utveckla det stöd och den behandling ni ger till era barn och unga?
  • Vill ni bidra till att vård- och behandlingsarbetet förbättras på er arbetsplats? 

Vi erbjuder utbildning!

Uppsala universitet har nu en ny utbildning för behandlingsassistenter​ och andra anställda inom HVB i syfte att öka kunskapen inom områdena praktisk socialrättslig juridik, etik och bemötande.

Vardagen på ett HVB-hem innbär ständiga utmaningar. Utbildningen ger er verktyg att handskas med etiska dilemman, kommunikationsteknik samt kunskap om de lagar och regler som ni behöver förhålla er till.

Den här utbildningen knyter an till kompetensmålen i Socialstyrelsens nya rapport om "Kompetens för arbete på HVB för barn och unga".

Fakta om utbildningen

samtalande människor

Hur går utbildningen till?

Utbildningen ges på distans med två fysiska träffar i Uppsala; en i början och en i slutet av utbildningen. Däremellan nätträffar. Den totala arbetsinsatsen motsvarar 3 veckors heltids­studier.

Utbildningens innehåll:

  • Relevant regelverk för vård- och omsorgsverksamheten
  • Kommunikation i yrkesrollen
  • Etiska dilemman
  • Verksamhetsanknutna uppgifter

När går utbildningen?

Minst 30 deltagare krävs för att en utbildningsomgång ska datumsättas. Gör gärna en intresseanmälan genom att maila till oss på  e-post .

För mer information och kontakt:

Kristina Lundgren, projekt­koordinator, enheten för uppdrags­utbildning, Uppsala universi­tet, tel. 018-471 19 19, e-post 

Utbildningen ges som en uppdragsutbildning vilket innebär att en arbetsgivare måste stå för deltagarens kursavgift.