Pedagogik och lärande

dekorativ bild

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för många organisationer. Kompetensutveckling och livslångt lärande är självklarheter. Samtidigt är utbildningsformer och pedagogik under ständig utveckling. Behovet är stort av att utforma kompetensutvecklingsinsatser som är såväl verksamhetsnära som individanpassade är en utmaning.

Vid Uppsala universitet finns flera möjliga insatser inom områdena pedagogik och lärande, inte minst genom det stora utbud som ges  i samarbete med utbildningsvetenskaperna.

Kontakta mig

Johanna Hargö

Lärarlyftet vid Uppsala universitet

Penna

Uppsala universitet erbjuder följande kurser med
start våren 2021:

  • Matematik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30)
  • Matematik för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Kursutbudet har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen.

Anmälan öppnar 15 september

Läs mer om kurserna här