Korta vägen

Uppsala universitet medverkar i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadssatsning Korta vägen, en förberedande utbildning som vänder sig till utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller minst 2 års akademiska studier från hemlandet.

Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända (där det inte förflutit mer än 3 år efter erhållet uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt), men även andra akademiker kan bli aktuella.

Målet med Korta vägen är att deltagarna ska öka sina chanser att erhålla ett arbete i nivå med sin akademiska examen, alternativt förbereda sig för akademiska studier i Sverige, för att komplettera sin utländska examen med kraven från den svenska arbetsmarknaden.

För att bli aktuell för korta vägen krävs att man är inskriven hos Arbetsförmedlingen, samt att Arbetsförmedlingen gör bedömningen att man är i behov av insatsen.

Korta vägen är ett nationellt program. Uppsala universitet medverkar i Korta vägen i Uppsala och Eskilstuna tillsammans med Academicum.

Uppsala universitets insatser koordineras genom avdelningen för externa relationer, enheten för uppdragsutbildning. Insatserna består bland annat av studievägledning och information om högskoleväsendet, föreläsningar i ämnen som svensk kultur och arbetsliv, jämställdhet, arbets- och diskrimineringslagstiftning.

Intresserade personer som vill gå Korta vägen, tar kontakt med sin handläggare på Arbetsförmedlingen.

För mer information samt aktuella datum för informationsmöten och kursstarter,
se Academicums hemsida 

Mer information om Korta vägen finns även på Arbetsförmedlingens hemsida 

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till oss

 • Susanne Hallqvist
  Projektkoordinator
  Uppsala universitet,
  Avdelningen för externa relationer, uppdragsutbildning
  Telefon: 018-471 19 83
  e-post
   
 • Elke Täuber
  Studievägledare
  Uppsala universitet
  Avdelningen för externa relationer, uppdragsutbildning
  ​Telefon: 070-167 98 02
  e-post
   
 • Johanna Hargö
  Projektledare
  Uppsala universitet
  Avdelningen för externa relationer, uppdragsutbildning
  Telefon: 018-471 75 57
  e-post