För dig i staten

Utbildningar för statsanställda

Uppsala universitets enhet för uppdragsutbildning fokuserar på kompetensutveckling inom statsförvaltningen och har gjort detta framgångsrikt ända sedan Axel Oxenstiernas tid. Vi fungerar som kontaktpunkt för myndigheter och organisationer som har behov av utbildning och forskning på akademisk nivå. Vi erbjuder allt ifrån kortare seminarieinsatser till skräddarsydda utbildningsprogram på 1-2 år. Det kan vara med eller utan högskolepoäng, på distans eller campusförlagt.

I listan ser du några av de utbildningar vi erbjuder.
Kontakta oss gärna om du vill diskutera din myndighets behov.

Lena Sundberg                                   
Projektledare               

Axplock av utbildningar

Har du ansvar för strategisk kompetensförsörjning inom din myndighet eller arbetar med någon av dess delar så titta gärna in på denna sida.
Nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten