Att leda utvecklande på distans

Dekorationsbild

Hur kan ledarskap på distans skapa engagemang och få medarbetare att ta ”ägandeskap” för uppdrag och samverkan i gruppen?

Kurstillfällen

Distansutbildning

Upcoming dates: Course presentation and registration in English >>
Webinars March 1 2021 at 9-12 and March 24 at 9-12 
The course will be held in English
 


Datum: Webbträffar 6 april 2021 kl. 9-12 och 26 april kl. 9-12

Kursanmälan är för tillfället inte tillgänglig pga. systemuppdatering.
Vill du göra en anmälan kan du mejla ditt intresse till Linda Isacsson >>.

Vill du veta mer?

Kontakta Linda Isacsson, projektkoordinator vid enheten för uppdragsutbildning.

Den här utbildningen kan även beställas speciellt anpassad för din organisation.

Anmälningsvillkor/återbud

Om utbildningen

Hur kan ledarskap på distans skapa engagemang och få medarbetare att ta ”ägandeskap” för uppdrag och samverkan i gruppen? Många upplever att distans kan leda till minskad tillit. Avståndet kan också skapa en känsla av att uppdraget vilar helt på medarbetarens axlar.

Vi adresserar istället hur distans, för såväl ledare som medarbetare, också kan vara utvecklande, motiverande och innovativt om det upplevs som att det finns en närhet i form av tillit, och förtroende i det operativa arbetet. Ledarskapets viktigaste roll blir då att vara ett föredöme, ta ansvar, stödja, konfrontera, skapa delaktighet och kreativitet. Kort sagt: att vara en utvecklande ledare. 

Med grund i forskning kring såväl utvecklande ledarskap och distansledarskap erbjuder programmet en möjlighet att med andra reflektera över egna distansutmaningar och vägen till ett utvecklande distansledarskap på distans.

Deltagarna arbetar i mindre grupper, lärtriader, där de aktivt arbetar med ett tema och knyter an till egna utmaningar. Under perioden mellan webbinar 1 och 2 träffas lärgrupperna och coachar varandra i triader utifrån sina aktuella distansledarkskapssituationer och de utmaningar som de valt att ta tag i och träna på.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till ledare och chefer som leder medarbetare på distans.

Vad får du med dig?

  • Insikter och konkreta ingångar till hur man leder på ett utvecklande sätt på distans, så att tillit skapas mellan medarbetare, chef och organisation i tider som kräver distansarbete.
  • Stöd och praktiska verktyg för att förbättra det egna digitala ledarskapet i konkreta situationer
Annika Gistvall
Annika Gistvall

Kursledare
Annika Gistvall, 
Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF

Annika är leg psykolog och organisationspsykolog med lång erfarenhet inom chefs- och organisationsutveckling.

Senast uppdaterad: 2021-02-24