Fortsättningskurs - Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL – 7,5 hp

Astma-KOL-allergi

Under 2015 lanserade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för vård vid
astma och KOL. Stort fokus är på icke-farmakologisk vård. Under våren 2018 kom rekommendationer för personal som arbetar på astma/KOL-mottagningar i primärvården.
Sjuksköterskor bör ha minst 15 hp vidareutbildning på avancerad nivå och fysioterapeuter minst 7,5 hp.

För att möta behovet har enheten för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet i samarbete med Margareta Emtner, professor vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, utvecklat en utbildning i astma/KOL-vård på avancerad nivå, där grundkursen ger 7,5 högskolepoäng och fortsättningskursen 7,5 högskolepoäng.

I höst erbjuder vi åter fortsättningskursen om 7,5 hp.

Kurstillfälle 1: 4 - 5 november 2019
Kurstillfälle 2: 5 - 6 december 2019
Kurstillfälle 3: 16 - 17 januari 2020
Kurstillfälle 4: 6 - 7 februari 2020
Kurstillfälle 5: 19 mars 2020

Utbildningen fördelas alltså på 4 kurstillfällen à två dagar och en avslutande dag. Till detta kommer hemuppgifter, inläsningsuppgifter och en fördjupningsuppgift. Examination kommer att ske genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga uppgifter.

Kursen vänder sig i första hand till sjuksköterskor och fysioterapeuter som redan har gått grundutbildningen om 7,5 hp eller har motsvarande utbildning inom området. Sökande med minst två års erfarenhet av området prioriteras. 

Kursplan >>

Kursavgift inklusive kurslitteratur är 18.000 kr exklusive moms

Anmälan

Sista anmälningsdag 15 oktober 2019

För att bibehålla kursens kvalitet kan vi välkomna maximalt 30 deltagare

Anmälningsvillkor/återbud

Några citat från kursutvärderingar:
”Min kompetens är som natt och dag efter dessa två utbildningar på vardera 7,5hp”
”Nu känner jag mig mer säker och trygg i min roll som astma/KOL-sköterska”
”Många bra föreläsningar med ämnen direkt kopplade till den dagliga verksamheten”

Kontakt:  Kristina Lundgren