Akut kardiologi, 2-6 mars 2020

Hjärtformad maskros

Akut kardiologi

Ladda ner: Program >>   Schema >>

Riskvärdering, diagnostik och terapi

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block i internmedicin, kardiologi och akutsjukvård. I mån av plats erbjuds AT-läkare i slutet av sin utbildning möjlighet att delta.

LIPUS loggaLIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr: 20190114

Kontakt: Amanda Romppala

Sista anmälningsdag 24 februari

Kursanmälan