Arytmier 3-6 december

Målgrupp: ST-läkare under sin utbildning i internmedicin, akut-
sjukvård och kardiologi men även till allmänläkare med intresse för arytmi och färdiga internmedicinare som önskar fräscha upp sina kunskaper inom arytmiområdet. AT-läkare i senare delen av AT-perioden är välkomna i mån av plats.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr. 20190027

Kontakt: Amanda Romppala

Sista anmälningsdag 26 november

Kursanmälan