Öppna utbildningar Medicin & Vård

För frågor gällande vårt utbud inom medicin och vård kontakta:
Kristina Lundgren

Uppsalakurserna för läkare ht 2019

Kurser för läkare ht19

HÖSTTERMINEN 2019
Kalendarium ht 19

LIPUS har granskat och godkänt samtliga utbildningar. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

All kursdokumentation (hand-outs) är digitalt paketerad och kan hämtas via webben. Inloggningsuppgifter skickas ut till anmälda deltagare ca 1 vecka innan kursstart.
Anmälningsvillkor och återbud