Lärarlyftet

Är du lärare och undervisar i ett ämne du saknar behörighet för? Då är Lärarlyftet något för dig!

Lärarlyftet riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen men som undervisar i ämnen du saknar behörighet i. Även du som är anställd av annan entreprenör som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet får delta.

Syftet med Lärarlyftet är att stötta införandet av lärarlegitimationen. Satsningen ska bidra till att kommuner och fristående skolor får rätt lärare på rätt plats.

För mer information gällande Lärarlyftet, se Skolverkets webb

Anmälan och tidsplan: Du anmäler dig till de skräddarsydda kurserna via www.antagning.se

Där hittar du även all information om ansökningsdatum, kompletteringar och antagningsbesked.

Uppsala universitet
Inga planerade kurser för ht19

Kontakt

om du vill veta mer om Lärarlyftet vid Uppsala universitet.

Kristina Lundgren
Projektkoordinator
Telefon
018-471 19 19
e-post

Gabriel Gardell
Projektledare
Telefon
018-471 18 51
e-post