Lärarlyftet vt-21 vid Uppsala universitet

elever i samtal

Vill du anmäla dig till en kurs inom Lärarlyftet gör du det via antagning.se eller klicka på anmälningslänken nedan för respektive kurs.
Anmälan är öppen från 2020-09-15 

Kursutbudet nedan har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen.

För att få anmäla sig till Lärarlyftet krävs förutom lärarexamen även Skolhuvudmannens godkännande. 

Blankett: Huvudmannens godkännande

Matematik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet.

VT 21
Start: 18 januari 2021
Slut: 6 juni 2021
Studieform: Distans 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8LF019)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig.
Anmälan gär du på länken >> UU-F1060

Huvudmannens godkännande

Läs mer om kursen >>

För mer information

Kontakt: 
Magdalena Cedering
magdalena.cedering@edu.uu.se

Studievägledning:
lararlyftet@edu.uu.se

Ansvarig Institution:
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala

Matematik för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i lärarlyftet.

VT 21
Start: 18 januari 2021
Slut: 6 juni 2021
Studieform: Distans 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8LF018)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
Anmälan gör du på länken>> UU-F1070 

Huvudmannens godkännande

Läs mer om kursen >>

För mer information

Kontakt: 
Magdalena Cedering
magdalena.cedering@edu.uu.se

Studievägledning:
lararlyftet@edu.uu.se

Ansvarig Institution:
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala