Vanliga frågor om KOF

Fråga:

1. Hur lång tid tar det att gå igenom KOF-utbildningen på nätet?
   
Se svar.

2. Kan vem som helst anmäla sig för KOF-utbildningen?
   
Se svar.

3. Varför kan man inte betala utbildningen/licensen privat?
   
Se svar.

4. Hur kan man arbeta med KOF vid upprepad korttidsfrånvaro?
   
Se svar.

5. Hur insatt behöver man vara i den anställdes verksamhet?
   
Se svar.

6. Vad kan KOF tillföra vid långtidssjukskrivningar?
   
Se svar.

7. Vilka krav kan FHV ställa på vem som bör representera
    arbetsgivaren i samtalet?
   
Se svar.

8. Hur kommer man igång med KOF?
   
Se svar.
 

Svar på fråga:

 1. Det behövs ungefär en dag att gå igenom hela materialet. Inlärning kan gärna delas upp på flera tillfällen och kanske genomföras i grupp. Tillbaka till toppen.
   
 2. Ja, alla som är anställda/anknutna på/till en FHV-enhet och har legitimation.
  Tillbaka till toppen.
   
 3. Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor förutsätter att en arbetsgivare betalar utbildningen. Tillbaka till toppen.
   
 4. KOF kan vara ett bra verktyg vid upprepad korttidsfrånvaro när man inte ser någon tydlig orsak. Det kan vara krav som är svåra att få upp till samtal, exempelvis krav på visst arbetstempo eller krav på förmåga att samarbeta. KOF kan då vara ett verktyg, som tydliggör att en sådan obalans finns och man kan få en bild av vilka anpassningar som behöver göras och vilka funktionsbegränsningar som är av vikt. Verktyget innehåller också en åtgärdsdel, där chef och medarbetare enas om lämpliga anpassningar och funktionshöjande åtgärder. Tillbaka till toppen.
   
 5. Arbetsledaren/chefen måste i detalj känna tilll kraven i den anställdes arbete. Den person från företagshälsan som leder KOF-samtalet ska i stora drag veta vad som krävs i den anställdes arbete och gärna också ha besökt arbetsplatsen.             Tillbaka till toppen.
   
 6. Vid långvarig frånvaro från arbetsplatsen måste FHV ta ställning till om det föreligger möjlighet att undersöka aktuell arbetsförmåga. Avgörande är om arbetsledare/chef vet hur den anställde klarar av arbetsuppgifterna "idag", dvs inte hur det var kanske för ett år sedan när sjukskrivningen började. På motsvarande sätt måste också den anställde veta vad som fungerar och inte i jobbet "idag" och inte gissa att det nog är som tidigare. Däremot om den anställde varit sjukskriven på deltid så kan det kanske vara lättare även om sjukskrivningstiden varit lång. Tillbaka till toppen.
   
 7. Arbetsledare/chef som deltar i KOF-samtelet måste i detalj känna till kraven i den anställdes arbete och i vilken utsträckning som den anställde för närvarande uppfyller dessa krav. Tillbaka till toppen.
   
 8. Efter genomgång av introduktionsmaterialet på nätet eller att man gått en introduktionsutbildning på annat sätt så är det lättast om man börjar använda metoden så snart som möjligt. Sätt av tillräcklig tid för de första KOF-samtalen! Kanske kan man vara två personer från FHV vid 1:a samtalet, en som leder samtalet och en som noterar. Provkör gärna KOF-intervjun ett par gånger t ex genom rollspel baserat på ett befintligt (avidentifierat) ärende. Tillbaka till toppen.