KRAV- OCH FUNKTIONSSCHEMA (KOF)

Två personer i samtal

KOF - webbaserad introduktionsutbildning

Se filmen om KOF

Bakgrund

Krav- och Funktionsschema (KOF) är en metod skapad för företagshälsovården som utgår från ett möte på arbetsplatsen mellan en person från företagshälsovården, den anställde och den närmste chefen. Mötet genomförs som ett strukturerat samtal mellan den anställde och chefen där deltagande person från företagshälsovården förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

Under perioden 2 juli till 16 augusti har vi ingen möjlighet att ta emot nya anmälningar till introduktionsutbildningen.
Välkommen åter den 17 augusti!

Introduktionsutbildning - Anmäl dig här  (stängt 2 juli t.o.m. 16 augusti)

Logga in här (för dig som redan har ett konto)

Instruktionsfilm för inloggning

Krav- och Funktionsschema (KOF)

KOF-metoden används när man behöver en strukturerad genomgång av balansen mellan krav och funktion i nuvarande arbete för att få underlag att ta ställning till om anpassning i nuvarande arbete är möjlig och vilka åtgärder som i så fall kan vara lämpliga.

KOF-metoden knyter an till WHO's ICF-klassifikation och har sina rötter i Nederländerna varifrån den kom till Norge för ca 10 år sedan och där anpassades till användning inom företagshälsovården.

Introduktionskurs KOF-metoden

Arbets- och miljömedicin i Uppsala har tidigare genomfört endagskurser där man bjudit in vårdpersonal från landets Företagshälsovårdsenheter. För att fler ska få möjlighet att ta del av metoden har vi nu gjort utbildningen webbaserad. Förutom introduktionskursen erbjuds deltagarna tillgång till forskningsdata och handledning.

Kursavgift: 3000 kr. I avgiften ingår tillgång till introduktionskursen med tillhörande informationsmaterial i form av text och filmer samt tillgång till information, forskningsrön och handledning under 12 månader.

För dig som tidigare gått introduktionsutbildning i KOF och behöver uppfräschning/omstart är kursavgiften 1000 kr. 


Anmälan 

Välkommen med din anmälan!

Inloggning

Du som går eller har gått introduktionskursen loggar in här. 

Logga in

Glömt lösenordet? Begär ett nytt här

Vill du veta mer om KOF-metoden?
Kontakta
Therese Hellman
Forskare
Arbets- och miljömedicin,
Institutionen för medicinska vetenskaper
E-post