Om oss

ENHETEN FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

är Uppsala universitets officiella samordnare av uppdragsutbildning. Under drygt trettio år har vi bedrivit fortbildning av yrkesverk­samma. Vårt mål är att kvalitetssäkra all uppdragsutbildning från Uppsala universitet. Utbildningen genomförs på uppdrag av dig (s.k. uppdragsutbildning) och är därmed avgiftsbelagd. Vi fungerar som projektledare både i förhållande till kund och till institution när det gäller att leverera uppdragsutbildning medan universitetets institutioner ofta endast levererar det akademiska innehållet.

Vi har ett särskilt fokus på samverkan med andra myndigheter i syfte att stödja, utveckla och bidra till en välfungerande statsförvaltning. Vår ambition är att kunna fungera som en samtalspart i frågor kring kompetensförsörjning och kompetensut­veckling. Vårt mål är också att föra ut den senaste forskningen till yrkesverksamma. För att göra forskningen användbar i en organisation krävs ett praktiskt förhållningssätt. Därför samarbetar vi med erfarna praktiker som vet vad som fungerar ute i organisationerna. Tillsammans utbildar vi årligen tusentals yrkesverksamma från alla samhällssektorer och inom universitetets samtliga vetenskapsområden.

Våra utbildningar varierar i längd från någon eller några dagar till hela program som sträcker sig över ett helt år. Många utbildningar ger också akademiska poäng, andra endast kursintyg.

Vi erbjuder allt från kortare specialistutbildningar för läkare och sjuksköterskor till masterutbildningar för chefer i den vietnamesiska statsförvaltningen. Vi har ledarskapsutbildningar för kyrkoherdar och miljöutbildningar för poliser. Hos oss finns också fortbildning för lärare och utbildning för statstjänstemän om mänskliga rättigheter.