Uppsala Public Management Seminar 22 mars 2017

Fler filmklipp från UPMS-dagen 2017 hittar du här >>

De flesta presentationerna från UPMS-dagen kan du i listan nedan ladda ner som pdf.

Huvudtalare: Lars Magnusson:
"Håller den svenska modellen? " (Ingen presentation tillgänglig)
 
Sem 1: Shirin Ahlbäck:
" Regeringens styrning av myndigheter –
så här mycket autonomi rymmer den svenska förvaltningsmodellen."

(Ingen presentation finns tillgänglig)

Sem 2: Linda Moberg:
"Marknadsreformer i svensk äldreomsorg – hur säkerställs kvalitén?" 


Sem 3: Lars Engwall:
"Montesquie​u på universitet: Maktdelning mellan styrelse, rektor och akademisk senat."


Sem 4: Eva Wittbom och Fredrik Svärdsten:
"Hur fungerar styrning för effektiva resultat på ett rättssäkert och demokratiskt sätt?"

Sem 5: Tobias Dahlström:
"Landstinget Dalarnas nya modell för styrning och ledning."

Sem 6: Thomas Norrby
"IOP - Idéburna Offentliga Partnerskap"
 
Huvudtalare: Laura Hartman:
"Mer tillit i styrningen – Tillitsdelegationens uppdrag mot bakgrund av 20-årig erfarenhet från forskning och ledarskap."
 
Sem 7: Nils Eklund:
"De statliga styrmedlens förökning genom delning"
 
Sem 8: Michael Ekström:
”Vad är det chefen ska göra – egentligen?”     
 
Sem 9: Anders Forssell:
"Upphandling enligt LOU."
 

IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB
Avdelningen för uppdragsutbildning
UU Innovation vid Uppsala universitet