MR-forum i Almedalen

Under Almedalsveckan 2015 anordnade avdelningen för uppdragsutbildning två seminarium på ämnet mänskliga rättigheter.

Dessa filmades och du kan se dem här.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet – en del i det offentliga uppdraget
Offentlig makt ska utövas med en grundläggande respekt för individen. Anställda i det offentliga måste uppfylla krav på ickediskriminering. Hur fungerar detta i det dagliga arbetet i mötet med medborgare? Vilka konflikter uppstår då verksamhet och värderingar står i strid med mänskliga rättigheter?

Skyddar mänskliga rättigheter mot rasism?
De mänskliga rättigheterna ska skydda alla människors värdighet och det på lika villkor. Rasism i dess olika former är de mänskliga rättigheternas raka motsats – den delar människor och legitimerar olika behandling och orättvisor.