Avdelningen för uppdragsutbildning

Ny på Jobbet - Anna Nørholm Lundin

Fem frågor till Anna

Stort grattis! Välkommen till Uppsala universitet och avdelningen för uppdragsutbildning.

Vilken blir din roll vid avdelningen?

Tack! Jag kommer att arbeta som projektledare för kompetensutvecklingsinsatser i offentlig sektor.

Vad har du gjort tidigare?

En gång i tiden var jag flöjtist och flöjtlärare och spelade flöjt mest hela dagarna. Sedan upptäckte jag pedagogikämnet – forskning och ”det akademiska samtalet”. Jag fick utlopp för en annan ådra där! 

Efter några års forskarstudier disputerade jag, min avhandling handlar om hur forskning om folkbildning växer fram och etableras som ett kulturellt och socialt fält. Vad består fältet i? Vilka symboliska värden finns där? Hur samverkar men också konkurrerar forskare och folkbildande praktiker med varandra? Den typen av frågor kunde jag grotta ner mig i då.

Efter disputationen har jag haft förmånen att arbeta som universitetslektor. Jag har arbetat med blivande personalvetare, beteendevetare och lärare såväl som redan yrkesverksamma i masterprogram i t.ex. pedagogiskt ledarskap. Att använda teori och forskning som redskap för reflektion och utveckling har varit en viktig drivkraft för mig som pedagog. Att få syn på syn på sig själv och sin praktik, med nya ögon – det är då det kan börja hända saker. 

Sist men inte minst så har jag arbetat med forsknings-, utvärderings-, analys- och utredningsuppdrag för myndigheter inom kultur, civilsamhälle, folkbildning och utbildning. Mycket spännande är på gång inom dessa områden och det finns utmaningar som kan mötas med kompetensutveckling.

Varför passar jobbet dig?

Jag har ett stort engagemang och intresse för utbildning och har med mig tankar och erfarenheter från både universitet och offentlig sektor som jag tror kan vara viktiga. 

Vad har du för förväntningar på universitet som arbetsplats?

Redan nu känner jag att jag är del av en dynamisk och kreativ organisation. Jag förväntar mig att lära och utvecklas i min nya tjänst.

Vad gör du helst när du inte arbetar?

När jag är ledig så pysslar jag och funderar över livet tillsammans med familj och vän. Natur och kultur är stora intressen, yoga är min passion.