Kvalitetsmässan

november 2013 i Göteborg

Krus i fokus på mässan

Kvalitetsmässan i Göteborg

Uppsala universitet deltog på mässan för att sprida information om fortbildning men också för att träffa många av våra samarbetspartner. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling och det är den stora mötesplatsen för offentlig sektor.

Intressanta samtal

I montern fick vi besök av såväl myndigheter som kommuner och landsting. Bland annat besökte Domstolsverket oss för att berätta om hur uppskattat vårt engagemang i Krus-utbildningen om bemötande är. Domstolsverket har under en tid jobbat strategiskt med dessa frågor och använt Krus som grund för detta. Vi planerar att få till ett särskilt seminarium med fokus på bemötandefrågor tillsammans med Domstolsverket i vår.
Tack vare ett möte på mässan kommer vi tillsammans med Myndighetsnätverket i Sundsvall att genomföra ett gemensamt seminarium kring värdegrundsfrågor i början av nästa år.
Flera representanter för Försäkringskassan kom förbi oss på mässan för att berätta hur tacksamma de är för att de har fått gå vår chefsutbildning. Från Uppsala universitet är vi verkligen glada över detta beröm!

Välbesökta seminarier

På mässans första dag arrangerade Uppsala universitet ett fullsatt seminarium med statsvetarna Shirin Ahlbäck Öberg och Helena Wockelberg med rubriken ”Fungerar resultatstyrning?”
Dagen därpå stod statsvetaren Nils Herttings på scenen och "Utvärderaren och den utvärderingstäta politiken" var ämnet. Nils var även på plats i vår monter efter anförandet och fortsatte intressanta diskussioner med intresserade och detta var mycket uppskattat.
Den sista mässdagen samlade Detlef Clöwe och Mathias Blob, båda från avdelningen för uppdragsutbildning, en stor publik då de samtalade om möjligheterna kring utbildningspaketet "Den statliga värdegrunden".

Fint besök

Maria Larsson besöker monternBarn-och äldreminister Maria Larsson hälsade på i vår monter och bytte några ord om såväl vår värdegrundsutbildning som Kvalitetsmässan. Maria Larsson poängterar vikten av våra utbildningar och det gäller i synnerhet en av våra kurser som är riktad mot nyckelpersoner inom äldreomsorgen. Det är enligt Larsson av största vikt att omsätta den nya lagstiftningen på området i verkligheten. Personalen i äldreomsorgen är mycket viktiga i detta arbete där välbefinnande och ett värdigt liv är nyckelbegrepp.

Nya möjligheter

Från mässans tre intensiva dagar tar vi med oss intressanta idéer, nya kontakter och många bra möten. Vi har lärt oss är att det finns en stor efterfrågan och ett stort behov av våra webbutbildningar inom kommun och landsting och detta ser vi fram emot att arbeta vidare med.