Rosangela Caetano

Rosangela Caetano

- elektronikingenjör från Brasilien

Hur har tiden i Sverige sett ut för dig?

Jag började med SFI, och kom sedan in på Korta vägen 3, men ramlade och gjorde illa mig, så jag kunde inte fortsätta. Men jag började igen på Korta vägen 5. Efter två månader fick jag praktik på Siemens. Han som var min handledare på praktiken, och som idag är min chef, sa att jag hade rätt profil. De ville ha någon som kunde ansvara för kunder men som också kunde det tekniska, som förstod motorer. Det var perfekt för mig! Det var precis det jag arbetade med i Brasilien.


Vad var svårt?

Det är svårt att få jobb när man inte har referenser. Det har varit det viktigaste för mig, att hitta någon som kan prata för mig, om min erfarenhet och mina kompetenser. Många företag har svårt för att lita på invandrare. Där var Korta vägen till stor hjälp. De stärkte mitt självförtroende och motiverade mig att söka jobb. Min handledare på Korta vägen sa hela tiden: ”Ni måste ringa och prata med arbetsgivare. Det spelar ingen roll att det inte alltid blir rätt. Ni måste visa att ni vill ha jobb.” Och det stämmer! Utan Korta vägen skulle det ha tagit längre att få ett jobb som passar mig.

Vad tycker just du har varit viktigt för dig för att få jobb i Sverige?

Kontakter är viktigt, och språket. Det är viktigt att öva på svenskan, och jobba på sin presentationsteknik. Man måste också tänka positivt, vara aktiv, fråga arbetsförmedlingen, gå på mässor. Även om mässorna egentligen inte passar jättebra så får man bra träning i att förklara sin CV, beskriva sina erfarenheter och så.

Rosangela Caetano är elektronikingenjör från Brasilien, och kom till Sverige 2011. I Brasilien jobbade hon på Embraer med militära flygplan, kunder och avtal. Embraer S.A. är en av världens största flygplanstillverkare.