Farnaz Mohammadzadeh

Farnaz Mohammadzadeh

- gynekolog från Iran.

Vad var den viktigaste hjälpen du fick av Korta vägen?
De hjälpte mig att få praktik. Eftersom jag är specialist fick jag praktik på Akademiska. De som var allmänläkare gjorde sin praktik på vårdcentraler. De två veckornas praktik jag fick med hjälp av Korta vägen var en nyckel för mig. Det innebar att de på sjukhuset kände till mig, så när jag fått mitt språkbetyg och skickade mina papper så visste de vem jag var. Det var jätteviktigt!

Vad är det som har varit viktigast för dig när det gäller att få jobb?
Jag är gynekolog, och eftersom man möter patienter så måste jag kunna svenska. Jag har läst svenska inom SFI, och fick läsa mer svenska inom Korta vägen. Det som var extra bra med språkundervisningen på Korta vägen var att vi hade lärare som lärde oss det svenska medicinska språket. Bland annat läste vi medicinska artiklar, och pratade om vad det stod i dem. Jag lärde mig också mycket om hur man uttalar ord på Korta vägen. Språket är jätteviktigt. Ju fortare man lär sig språket desto fortare kan man börja arbeta.

Hur ser arbetsmarknaden ut för dig?
Det behövs läkare, behövs specialister. Jag har erfarenhet. Jag jobbade som gynekolog i Iran, och har sex års erfarenhet inom gynekologi och obstretik. Det har betydelse för arbetsgivarna. Det fungerar bra på jobbet, och allt blir bara bättre och bättre allt eftersom jag lär mig rutinerna.

Farnaz  jobbar nu på Akademiska sjukhuset.