Blessy Thulaseedas

Blessy Thulaseedas

- civilingenjör från Indien

Vad var det viktigaste som Korta vägen gav dig?

Korta vägen hjälpte mig att förbättra och utveckla min svenska. Vi hade mycket lektioner. Varje fredag gjorde vi muntliga presentationer som vi fick återkoppling på om vad som var bra och vad vi kunde förbättra. Det var jättebra. Mycket tack vare Korta vägen kunde jag prata bra svenska inom ett år. Språket är verkligen viktigt för att man ska få jobb.

Hur gick det till när du fick jobb?

Jag är civilingenjör från Indien, där jag arbetade med beräkningar på byggnader. När jag kom hit sökte jag massor av jobb, över hundra stycken, men fick nej från alla. Jag hade ingen erfarenhet från Sverige, och många arbetsgivare har svårt att acceptera en invandrare som inte har erfarenhet i Sverige. Jag var heller inte så bra på språket. Via Korta vägen fick jag göra praktik i tre månader inom mitt yrkesområde, på Cement och betonginstitutet, CBI. Jag fick också många kontakter. Vi besökte bland annat KTH, där jag fick träffa och prata med många människor inom mitt område. Nu har jag fått jobb på Skanska.

Har du något annat du vill säga till de som flyttar till Sverige?

Man måste vara aktiv i arbetssökandet. Kämpa. Man måste verkligen vara intresserad av att få jobb.

Blessy Thulaseedas är civilingenjör inom byggområdet från Kerala i Indien. Hon kom till Sverige i september 2013.