Julia Bozhkova

Julia Bozhkova

- väg- och vatteningenjör från Ryssland.

Vad har Korta vägen hjälpt dig med som betytt mest?

Korta vägen har som huvudidé att varje deltagare ska få praktik inom sin profession för att senare få jobb där. Korta vägen hjälpte mig att få det.

Jag skrev en lista på vilka praktikplatser som var intressanta för mig. Min coach hjälpte mig sedan att söka kontakter med arbetsgivarna på dessa arbetsplatser. Jag fick flera intervjuer och på en av dem var min kursledare också med på. Det betydde väldigt mycket att få det stödet. Jag fick först praktiken och sedan ett sju månaders vikariat där! Så nu jobbar jag med något som till hundra procent är mitt område, på ett labb på Uppsala Vatten.

Föreläsningarna på Korta vägen hjälpte oss att förstå hur Sverige fungerar. De   handlade bland annat om det svenska samhället, hur svenska arbetsplatser ser ut, vad man gör på jobbet och vad som är speciellt med Sverige.

Varför är stöd som Korta vägen så viktigt?

Det är svårt att komma in på arbetsmarknaden överhuvud taget, och det är ännu svårare som utlänning. Därför är det värt väldigt mycket att få det här stödet.

Vad tycker du har varit bäst med just Korta vägen?

Jag har fått ett väldigt bra stöd från Korta Vägen. Förutom föreläsningarna har jag fått hjälp med hur man söker jobb i Sverige, vilka arbetsgivare som behöver den kompetens jag har och kontakter med sådana arbetsgivare. Jag fick träffa personer där det kändes att de verkligen ville hjälpa mig. Jag fick många bra kontakter med hjälp av dem. Men det är också viktigt att som kursdeltagare vara modig och envis i viss mån.