Avdelningen för uppdragsutbildning

Almedalen- Vilka förväntningar finns på svensk arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker?

  • Datum: 06 juli, kl. 11.00–12.00
  • Plats: Campus Gotland Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum
  • Föreläsare: Jessica Leander, Beställare av arbetsförmedlingstjänster, Arbetsförmedlingen, Olof Pettersson, Projektledare Korta vägen, Academicum, Ida Lidegran, Forskare i utbildningssociologi, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Ethel Blom Marx, Studievägledare Korta vägen, avd. för uppdragsutbildning Uppsala universitet, Maria Ripenberg, Moderator, Uppsala nya tidning
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet, avd. för uppdragsutbildning
  • Kontaktperson: Eva Norgren
  • Telefon: 0704-250563
  • Seminarium

Nu pågår en av de svåraste flyktingsituationerna i modern tid, de senaste åren har fler människor än någonsin sökt asyl i Sverige. Det har aktualiserat frågor om nyanländas etablering i samhället och utbildningsinsatser pekas ofta ut som en nyckelfaktor genom att påskynda inträdet på arbetsmarknaden