Avdelningen för uppdragsutbildning

Almedalen - Den svenska rasismen och de mänskliga rättigheterna

  • Datum: 04 juli, kl. 11.00–12.00
  • Plats: Campus Gotland Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal: B 23
  • Föreläsare: Per-Erik Nilsson, Föreståndare, CEMFOR Uppsala universitet, Anna-Sara Lind, Universitetslektor/docent, Uppsala universitet, Jenny Ehnberg, Moderator, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet, avd. för uppdragsutbildning
  • Kontaktperson: Eva Norgren
  • Telefon: 0704-250563
  • Seminarium

Sverige som nation har i flera hundra år upplevt men också utövat rasism. Vad säger svensk lagstiftning och internationella konventioner om mänskliga rättigheter? Seminariet kommer att utgå ifrån aktuell forskning om bland annat antimuslimsk rasism.