Avdelningen för uppdragsutbildning

Almedalen - Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

  • Datum: 05 juli, kl. 08.00–09.00
  • Plats: Campus Gotland Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal: B 23
  • Föreläsare: Morten Kjaerum, Director, Raoul Wallenberginstitutet, Anna-Sara Lind, Universitetslektor/docent, Uppsala universitet, Jenny Ehnberg, Moderator, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet, avd. för uppdragsutbildning
  • Kontaktperson: Eva Norgren
  • Telefon: 0704-250563
  • Seminarium

Det relativt nya fenomenet ”humanbrights by design” lyfts fram och problematiseras såväl teoretiskt som konkret. Seminariet fokuserar på hur man i praktiken, vid olika nivåer i det allmännas organisation, konkret kan arbeta med mänskliga rättigheter med förankring i det offentligrättsliga uppdraget.