Avdelningen för uppdragsutbildning

Krus webbutbildningar har upphört från 1 juli 2015

Krus webbutbildningar är nu stängda

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet har beslutat att stänga Krus webbutbildningar. Huvudskälet till beslutet är att utbildningarna och tillhörande material är i behov av uppdatering och revidering och i dagsläget saknas anslag/uppdrag för att genomföra detta. Universitetet kan inte längre garantera önskvärd kvalitet i utbildningarna.

Upphovsrätten till webbutbildningarna med tillhörande publikationer är nu överförda till Statskontoret. För mer information, se Statskontorets webb