Avdelningen för uppdragsutbildning

Specialutbildade sköterskor en förutsättning för optimalt omhändertagande

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för en god hälso- och sjukvård högprioriteras att patienter med astma/KOL följs upp vid mottagningar som är bemannade med specialutbildade sjuksköterskor.

En fortsättningskurs för sjuksköterskor i behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), 7,5 hp avancerad nivå (7,5 – 15 hp), kommer att ges vid Uppsala universitet under 2017/2018

Denna fortsättningskurs på 7,5 hp (7,5-15 hp) kommer att ges under perioden
november 2017 till mars 2018.

Kursen anordnas som uppdragsutbildning med 5 kursträffar à två dagar i Uppsala. Kursdagarna är 9-10 november och 7-8 december 2017 samt 18-19 januari, 15-16 februari och 15-16 mars 2018.

Kursen vänder sig i första hand till dig som redan har en vidareutbildning inom området, men i mån av plats kan även sjuksköterskor med lång erfarenhet av astma, allergi och KOL-vård antas.

Kursledare är Margareta Emtner, professor vid Uppsala universitet.

Här kan du ladda ner kursbeskrivningen:
Fortsättningskurs Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 7,5 hp

Anmälan är nu stängd

Kontakt:
Maria Bäckström