Allvarliga akuta infektioner 2-5 oktober 2018

Allvarliga akuta infektioner

Målgrupp:
Kursen vänder sig främst till läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta infektionspatienter, i första hand ST-läkare inom internmedicin och akutmedicin eller ST-läkare som befinner sig under den tidiga delen av infektionsmedicin. Kursen kan också vara av intresse för icke-infektionsspecialister som vill uppdatera eller fördjupa sina kunskaper inom området

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
Lipus-nr: 20180042

Kontakt: Kristina Lundgren

Sista anmälningsdag har passerat