Avdelningen för uppdragsutbildning

Kalendarium öppna medicinutbildningar våren 2019

Öppna utbildningar Medicin & Vård

Till kalendarium för UPPSALAKURSERNA HT-18
Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand

För frågor gällande vårt utbud inom medicin och vård kontakta:
Kristina Lundgren
Susanne Hallqvist
 

LIPUS har granskat och godkänt samtliga utbildningar. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Anmälningsvillkor och återbud

KALENDARIUM vårterminen 2019

FÖR LÄKARE
 

Anmälan och program
pubilceras i oktober

 • Akut kardiologi
  4-8 mars 2019
 • Akut och kronisk njursvikt
  11-15 mars 2019
 • Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi
  25-29 mars 2019
 • EKG-Holterdiagnostik
  1-3 april 2019
 • Akut internmedicin
  8-12 april 2019
 • Översiktskurs i reumatologi
  7-10 maj 2019
 • Akuta neurologiska symtom och sjukdomar
  13-16 maj 2019
 • Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi
  20-24 maj 2019