Kalendarium öppna medicinutbildningar våren 2019

Öppna utbildningar Medicin & Vård

Till kalendarium för UPPSALAKURSERNA HT-18
Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand

För frågor gällande vårt utbud inom medicin och vård kontakta:
Kristina Lundgren
Susanne Hallqvist
 

LIPUS har granskat och godkänt samtliga utbildningar. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Anmälningsvillkor och återbud

KALENDARIUM vårterminen 2019