Avdelningen för uppdragsutbildning

Hematologi i klinisk praxis 7-10 november

Hematologi i klinisk praxis

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av  AT är välkomna.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
Lipus-nr: 20170036

Kontakt: Ellen Sjöholm

Sista anmälningsdag har passerat