Avdelningen för uppdragsutbildning

Allvarliga akuta infektioner 24-27 oktober

Allvarliga akuta infektioner

Målgrupp: Kursen riktar sig mot läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta dessa patienter, i första hand ST-läkare inom infektionsmedicin, internmedicin, anestesi/intensivvård och kirurgi. Kursen kan även vara lämplig som uppdatering för färdiga specialister.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
Lipus-nr: 20170029

Kontakt: Ellen Sjöholm

Sista anmälningsdag har passerat