Lärarlyftet Uppsala universitet 2018

Lärarlyftet vid Uppsala universitet

Läs mer om lärarlyftet på skolverkets webb

Lärarlyftet vid Uppsala universitet våren 2019

Vill du anmäla dig till en kurs inom Lärarlyftet gör du det via antagning.se
Ansökningsperiod 2018-09-17 till 2018-10-15

Kursutbudet nedan har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen.

För att få anmäla sig till Lärarlyftet krävs förutom lärarexamen även 
Skolhuvudmannens godkännande

Språk

SPANSKA FÖR LÄRARE I ÅK 7-9, 45 HP (1-45). INGÅR I LÄRARLYFTET II

VT 19

Studieform: CD campus och distans, 75 %
För kursinnehåll, se kursplanen (Kurskod: 8LF013​)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i hem- och konsumentkunskap i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
Öppet för sen anmälan: UU-F1030

Läs mer om kursen på institutionens webb >>

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare: 
Juan Manuel Higuera
tel. 018-471 79 71
juanma.higuera@fba.uu.se

Studievägledning:
Juan Manuel Higuera
tel. 018-471 79 71
juanma.higuera@fba.uu.se

Ansvarig Institution:
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Box 2136
751 02 UPPSALA