Aktiviteter och seminarier

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet arrangerar ett par seminarier per termin. Syftet med seminarierna är dels att inspirera och sprida kunskap om ett aktuellt ämne, dels att visa på den bredd som finns inom universitetet. Ofta blandas teori, presenterad av en universitetets forskare, med praktik där till exempel intressanta nyckelpersoner från myndigheter medverkar.

Några av seminarierna filmas och dessa filmer finns tillgängliga på vår webb för att så många som möjligt ska kunna ta del av seminarierna.

Varför gick det så bra för de ensamkommande barnen?

Perspektiv från  forskningen om barn på flykt.

Magdalena Bjerneld genomförde 1998 en studie där somaliska ensamkommande flickor i åldern 10-17 år intervjuades om sina upplevelser av att komma till Sverige. Cirka 15 år senare gjordes en uppföljningsstudie där kvinnorna reflekterade kring sina liv i dag och hur de lyckats integrera sig i Sverige. 

Hör om dessa kvinnors fascinerande resa in i det svenska samhället. Du som i din vardag, i till exempel skolan, möter nyanlända barn och unga kan ha stor nytta av detta. 

Här är Magdalens presentation för nedladdning

Se seminariet här

Öppen innovation och Innovation Management

 – att arbeta strategiskt med innovativ tjänsteutveckling i offentlig sektor.

Håkan Ozan från Nationellt IT-Användarcentrum (NITA) vid Uppsala universitet föreläste den 8 april 2014 om öppna innovationsprocesser och berättade om arbetet med innovation management.
Ladda ner Håkan Ozans material

Se hela seminariet här

Förtroende för svensk statsförvaltning

Onsdagen 12 februari 2014 arrangerade Uppsala universitet ett frukostseminarium om förtroendefrågor.

Torsten Svensson, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, inledde seminariet och talade kring "Förtroende för svensk statsförvaltning - vems och för vad?"
Ladda ner Torsens Svenssons presentation

Sedan följde en paneldiskussion med Gert Lundblad, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, Ulla Petersson Imnell, kommunikatör/samordnare på Migrationsverket samt Torsten Svensson.

Mathias Blob, samverkansstrateg på Avdelningen för uppdragsutbildning, fungerade som moderator för diskussionen.

Se hela seminariet här