Framtidens specialistläkare 2014

3-5 september i Malmö

"Sveriges största mötesplats med ST-läkare i fokus!"

Så beskriver arrangörerna själva denna tre dagar långa kongress som går av stapeln vartannat år. Det var andra gången vi från Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildning, deltog i denna kongress och vi åkte till Malmö med tre tydligt definierade uppdrag;

  • Att marknadsföra avdelningens verksamhet, främst inom det medicinska området, men även inom ledarskap och organisation.
  • Att skapa nya relationer för framtida samverkan och partnerskap.
  • Att kompetensutveckla oss själva.

Vi tog emot många intresserade och nyfikna besökare i vår monter och hade därmed rikligt med tillfällen att berätta om våra vidare- och fortbildningar för läkare och om våra andra viktiga fokusområden och utbildningsformer.

Det var ett utmärkt tillfälle att stärka, inte bara avdelningens utan hela universitetets varumärke inom hälso- och sjukvårdssektorn.

- Jag tycker att vi har lyckats mycket väl med att marknadsföra oss och universitetet under dessa dagar, säger Mathias Blob, samverkansstrateg vid avdelningen för uppdragsutbildning.

  • Samverkan
  • Vår egen tidning

Mässan var ett mycket bra tillfälle för avdelningen att samverka med andra som var på plats i Malmö med oss, bl.a. professor James Sallis från Företagsekonomiska institutionen och Charlotte Winberg, affärsutvecklare från IPF (Institutet för Personal- & Företagsutveckling), två mycket viktiga parter i vårt framtida arbete med ledarskapsutbildningar inom hälso-sjukvård. Vi hade även förmånen att ha med oss Henrik Toss, en av våra erfarna kursledare.

- Min uppfattning är att vi lyckats över förväntan med vårt uppdrag på den här mässan, säger Britt-Marie Larsson, medicinteamets projektledare.
Vi tog del av ett flertal högintressanta föredrag och seminarier vars budskap kommer att påverka verksamhetens fortsatta utveckling på ett avgörande sätt.
Och sist men inte minst; vi hade det stora nöjet att inleda flera mycket intressanta relationer som vi tror har goda förutsättningar att leda till nya uppdrag!

Bästa monter

En extra bonus blev att Uppsala universitet fick mässans pris för bästa monter!

”Estetiskt tilltalande samt trevligt och professionellt bemötande" var motiveringen