Uppdragsutbildningen i Almedalen

Under Almedalsveckan 2016 anordnade avdelningen för uppdragsutbildning två seminarium.

Dessa filmades och du kan se dem här.

Mänskliga rättigheter för alla? 10 år med CRPD i praktik och teori
Personer med funktionsnedsättning har inte jämlika levnadsvillkor. Deras mänskliga rättigheter förbises och de ses ofta som mottagare av välvilja och välfärd, snarare än rättighetsinnehavare. Detta visar våra uppföljningar av genomförandet av funktionshinderpolitiken.
Detta semonarie är teckensprokstolkad och textad.


Den nyanlända i skolan eller en skola för nyanlända?
Antalet elever i det svenska skolsystemet som nyligen kommit till Sverige har ökat markant, inte minst under det senaste året. Hur kan och bör skolans värld på bästa sätt agera för att realisera de möjligheter situationen ger och hantera de utmaningar som finns?
Seminariet är teckespråkstolkat.