Kontaktinformation - Avdelningen för uppdragsutbildning

Besök oss

Dag hammarskjöldsväg 7 

Karta

Vi har flyttat till Segerstedshuset

Ny besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7 

Postadress
Box 256
751 05 Uppsala

Godsmottagning:
von Kraemers allé 4, 752 37 Uppsala

Organisationsnummer
202100-2932

Telefon till avdelningen för uppdragsutbildning
018- 471 68 35
När växeln är stängd hänvisar vi till vår e-post:
uppdragsutbildning@uadm.uu.se 
 

Våra medarbetare